Update

Industry 4.0 | Het ontstaan van de vierde industriële revolutie

Industriële revolutie
Nicoleta de Rijk | 27 mei 2021 - 3 min leestijd - Markt

De meningen verschillen: Is de industry 4.0 écht de vierde industriële revolutie of is het, zoals tegenstanders zeggen, slechts een voortzetting van de industry 3.0? Onze mening zal je waarschijnlijk niet verassen. Wij geloven vol in de industry 4.0. Maar wat houdt de industry 4.0 nou precies in? Om dat goed uit te kunnen leggen nemen we jou eerst mee terug in de tijd. Terug naar de 18de eeuw., waar het allemaal begon.

Industriële revolutie

Industry 1.0 | Water en stoom | 1700

Het begon allemaal rond 1760, tijdens de eerste industriële revolutie. Door de komst van de stoommachines werden manuele taken vervangen door machines. Dit zorgde voor een aanzienlijk verhoogde productiesnelheid en dalende productiekosten. Om de machines te kunnen betalen fuseerden veel werkplaatsen met grote fabrikanten.

Kernmerk industry 1.0: mechanisering.

Uitvinding: Textiel- en stoommachines.

Industry 2.0 | Elektriciteit, aardolie, staal | 1800

Rond 1870 volgde de tweede industriële revolutie. Ook wel ‘de technologische revolutie’ genoemd. De revolutie heeft zijn naam te danken aan de komst van nieuwe technologieën zoals elektriciteit, verbrandingsmotoren en de radio. Dankzij de komst van de productielijn (lopende band) konden steeds meer fabrieken in massaproductie werken. Met als resultaat een aanzienlijk verkorte productietijd. Elektriciteit en aardolie werden ontdekt en gebruikt als nieuwe energiebronnen. Daarnaast werden nieuwe materialen zoals staal in gebruik genomen.

Kenmerk industry 2.0: massaproductie.

Uitvinding: Lopende band.

Industry 3.0 | Internet | 1900

Dankzij de komst van nieuwe communicatievormen en de computer kwam rond 1970 de derde industriële revolutie tot stand. De computer maakte het mogelijk overal op de wereld met elkaar te communiceren. Globalisatie en digitalisatie maakten een opmars. CRM systemen werden gedigitaliseerd en email en sms werden geïntroduceerd. Daarnaast werden eentonige werkzaamheden door de mens in steeds meer fabrieken overgenomen door robots.

Kenmerk industry 3.0: informatisering.

Uitvinding: Programmeerbare controller.

Industry 4.0 | Cyber fysieke systemen | heden

Vandaag de dag bevinden we ons in de vierde industriële revolutie: industry 4.0. Hoewel niet iedereen daar hetzelfde over denkt. Zo zeggen tegenstanders dat de industry 4.0 voornamelijk een voortzetting is van de industry 3.0. Dit terwijl voorstanders zullen beamen dat de vergaande automatisering en autonomie van apparaten een hele revolutie zijn tegenover software die door mensen aangestuurd moet worden (industry 3.0). De industry 4.0 wordt ook wel de ‘smart industry’ genoemd.

De industry 4.0 is voornamelijk zichtbaar binnen de maakindustrie. De combinatie van software, data-uitwisseling en hardware zorgt er in deze sector voor dat het merendeel van de taken geautomatiseerd kan worden. Dankzij de verbinding en communicatie tussen verschillende systemen en machines kunnen fabrieken sneller en efficiënter  werken.

De industry 4.0 is gebaseerd op dataverzameling en -uitwisseling waarbij steeds meer apparaten kunnen met elkaar communiceren. Ook wel ‘cyber fysieke systemen’ genoemd. Apparaten verzamelen zoveel mogelijk data (big data). Hierdoor wordt het apparaat in de mogelijkheid gesteld om zelf conclusies te trekken en zelfstandig te leren (Artificial Intelligence). De voorwaarde voor het verzamelen van deze data is dat machines verbonden moeten zijn met databronnen. Hiervoor wordt veel gebruik gemaakt van het Internet of Things (IoT).

De voordelen die de industry 4.0 biedt zijn dat fabrieken veranderen in slimme fabrieken. Dit zijn fabrieken die zelf hun interne processen beheren en problemen oplossen. Daarnaast worden fabrieken steeds duurzamer. Productiekosten dalen en de productiesnelheid stijgt. Hierdoor worden producten beter, goedkoper en persoonlijker.

Kernmerk industry 4.0: automatisering.

De industry 4.0 verandert de huidige manier van produceren en heeft grote invloed op de ontwikkeling van productiesystemen. Belangrijke technologieën die een grote invloed hebben op deze revolutie zijn:

  1. 3D-printing
  2. Artificial Intelligence (AI) / Machine learning
  3. Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR)
  4. Blockchain
  5. Cloud computing
  6. Cyber Security
  7. Digitalisering
  8. Internet of Things (IoT)
  9. Robotica
  10. Quantum computing

Ook interessant: Digital Twin | Virtual prototyping meets real-time data

Meer updates