Wat is IPMA?

IPMA is een afkorting die staat voor International Project Management Association. IPMA, is net als Prince2, een projectmanagement methode. Het grote verschil is echter dat IPMA meer georienteerd is op een competentiegerichte aansturing van een project. De reden hierachter is dat je weliswaar de planning hebt uitgewerkt, maar dat het nog niets zegt over de manier waarop je de teamleden meekrijgt in het uitvoeren van het project. Het gaat dus niet alleen om projectskills, maar met name om de soft skills.

IPMA kent 4 niveaus:

IPMA-D is de basiscertificatie. Hierbij wordt vooral gekeken of je kennis hebt van de vaardigheden, competenties en modellen. Dit niveau is meestal voldoende voor projectleden.

IPMA-C wordt relevant geacht voor projectmanagers. Hier wordt niet alleen gekeken naar de aanwezige kennis maar ook de ervaring met projectmanagement.  Het is handig wanneer je al een aantal grote(re) projecten hebt gedaan. Je certificaat behaal je na een zwaarder examen, waarbij ook een assessment is opgenomen. Het certificaat moet je na 5 jaar weer opnieuw verlengen.

IPMA-B is de logische volgende certificering en voorbehouden aan zeer ervaren projectleider die regelmatig grote projecten moeten managen.

IPMA-A is voor de absolute wereldtop die gewend zijn complexe problemen in een internationale omgeving vorm te geven. 

 

Bij Ndus3 ligt het zwaartepunt meestal op IPMA-C en IPMA-B.