Update

Digital Twin – Virtual prototyping meets real-time data

Digital Twin - Smart Industry
Nicoleta de Rijk | 07 mei 2021 - 2 min leestijd - Tech

Een digital twin is een virtuele representatie van een fysiek object. De basis bestaat uit een 3D-CAD model (Computer Aided Design). Met dit model kan de ontwikkelaar een virtueel prototype bouwen van het fysieke eindproduct.

Digital Twins zijn de volgende grote stap in de vierde industriële revolutie (Industry 4.0) van nieuwe producten en processen. Ze kunnen o.a. gebruikt worden in de volgende industrieën:

  • Manufacturing
  • Automotive
  • Construction
  • Utilities
  • Healthcare
Digital - Twin
De Digital Twin van een vliegtuig

Virtual prototyping meets real-time data

Een Digital Twin verbindt de virtuele wereld met de werkelijke wereld. Enerzijds hebben we het virtuele prototype. Aan dit prototype worden dezelfde natuurlijke wetten en principes verbonden als in de werkelijke wereld. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met zwaartekracht, wrijving, temperatuur en licht. Anderzijds hebben we de real-time data die verzameld wordt door IoT-sensoren (Internet of Things). Deze grote hoeveelheden data (Big Data) worden toegevoegd aan het virtuele prototype.

Dankzij het samenvloeien van het virtuele prototype en de real-time productiedata krijgt de ontwikkelaar een zo representatief mogelijke weergave van het fysieke object in de werkelijke wereld.

Hoe wordt een Digital Twin getest?

Het testen wordt gedaan met behulp van simulaties. Hierbij wordt gekeken naar de werking van het (virtuele) prototype onder verschillende omstandigheden. Ofwel: hoe zal het object in de praktijk reageren op omgevingsfactoren? Verbeteringen kunnen gemakkelijk in de virtuele wereld worden doorgevoerd zonder dat er een fysiek nieuw prototype ontwikkeld moet worden. Doordat dit proces digitaal plaatsvindt wordt het fysieke proces niet verstoord. Met de resultaten van de simulatie en optimalisatie kan je direct je PLC’s en robots van de juiste programmering voorzien. Wanneer je lopende proces problemen ondervindt, kan de output van de verschillende sensoren weer gebruikt worden als input voor je Digital Twin. Zo kan je snel offline de juiste diagnose stellen, aanpassingen doorvoeren en voorspellen wanneer er preventief onderhoud nodig is.

Wat zijn de voordelen van Digital Twins?

  • Ze doorbreken de barrières tussen mechanica, software, mechatronica en elektronica. Doordat tegenstrijdige kwesties eerder ontstaan en alle belanghebbenden betrokken worden kunnen kostbare fouten worden vermeden.
  • Engineers worden geholpen hun werk grondiger te analyseren en problemen te zien voordat ze zich voordoen.
  • Ze bieden een efficiënte gelijktijdige ontwikkeling van hardware en software.
  • Ze brengen brengen het aantal fysieke prototypes terug van vaak 4/5 terug naar 1/2. Wat leidt tot kosten- en tijdsbesparingen.

Ook interessant: Bekijk de video van Open Face Media over Digital Twin Technology

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk dan onze vacatures.

Meer updates