Update

DevOps | Het belang van samenwerken

Nicoleta de Rijk | 18 maart 2021 - 2 min leestijd - Tech

Wat is DevOps?

DevOps brengt de afdelingen Development en Operations dichter bij elkaar. Hierbij draait het om het effectiever en efficiënter samenwerken van beide afdelingen. Het juist implementeren van DevOps leidt tot het sneller en goedkoper aanleveren van betere producten. Dit heeft als einddoel het leveren van meerwaarde aan de klant.

Development vs Operations

Enerzijds houdt Development zich voornamelijk bezig met het zo snel mogelijk ontwikkelen en implementeren van nieuwe functies. Anderzijds richt Operations zich op de beschikbaarheid en de juiste performance van het systeem. In sommige gevallen is te zien dat deze afdelingen los van elkaar opereren. Wanneer het ene onderdeel meer kwaliteit levert dan het andere onderdeel valt de balans weg en daalt de waarde van het product. Zo kan een app beschikken over de nieuwste en beste functionaliteiten, echter, wanneer deze voor maar 80% beschikbaar is gaat dit ten kosten van de kwaliteit.

DevOps

Het juist implementeren van DevOps zorgt ervoor dat Development en Operations samenwerken en elkaar versterken in plaats van los van elkaar te opereren en ieder zijn eigen weg te gaan.

De vier pijlers

DevOps is gebaseerd op vier pijlers:

  1. Cultuur. Kijkend naar de mensen en de te ontwikkelen applicaties: welke processen ondersteunen hen het beste en welk tools zijn daar voor nodig?
  2. Automatisering. Zorgt voor het snel kunnen leveren van feedback. Hierdoor kunnen fouten makkelijker en sneller worden achterhaald.
  3. Metingen. Kwaliteitsmeting van het product ten aanzien van de eindgebruiker.
  4. Delen. Delen van ideeën, processen en tools.

DevOps als mechanisme

Kortom: DevOps is een mechanisme dat ervoor zorgt dat beide partijen elkaar kunnen begrijpen en helpen. Zo kan er een product worden ontwikkeld met de juiste functionaliteiten, met een hoge beschikbaarheid en goede performance. Het optimaliseren van DevOps zorgt voor een hogere kwaliteit van het product en dus voor een tevreden klant.

De organisatie (opdrachtnemer) zelf speelt hier ook een grote rol in. In sommige gevallen worden afdelingen beloond. Denk aan een bonus voor Development voor het behalen van een bepaalde doelstelling. Door het toewijzen van een incentive loopt men het risico dat eigen belang boven het gezamenlijk belang wordt verkozen. Daarom is het altijd goed om na te denken in welke situatie het toepassen van een incentive wel of niet bijdraagt aan het behalen van het gewenste eindresultaat.

DevOps

Dus, wat denk jij? Is DevOps ’the key to success’?

Ook interessant: CI/CD: De toegevoegde waarde van het juist implementeren

Meer updates