Oprichters

Wie zijn we?

Ndus3, spreek je uiteraard uit als industry. (Donald heeft het al toegelicht.) In het logo zie je terug dat we de smart industry tot de derde macht willen verheffen. Machtsverheffen is herhaald vermenigvuldigen. En dat is precies wat we voor ogen hebben, samen met onze specialisten en klanten kunnen we gezamenlijk onze industrie versterken, versnellen en verbeteren. Kortom, tot de derde macht verheffen.