Industrieën

Ndus3 bedient de volgende 4 segmenten in Smart Industry. Naast uitleg over de verschillende sectoren staan hier tevens de vacutures per segment.