Het energy domein staat momenteel in de warme belangstelling van publiek en politiek.  Op deze pagina zie je onze engineers en vacatures. Energy valt te onderscheiden in Oil & Gas, Solar, Wind en renewables. Dit segment is in transitie net als alle andere industrieën waar Ndus3 zich op richt. Het staat buiten kijf dat dit een van de segmenten is die een belangrijke rol speelt in het toekomstbeeld van een duurzamere wereld. Voor automatisering professionals is het daarnaast ook de sector die het snelst gedreven wordt door technologische verandering en industriële innovatie. Kijk onderaan de pagina welke rol Ndus3 daar in speelt.

Olie & gas

Het stenen tijdperk hield niet op omdat alle stenen waren verbruikt. IJzer kwam erbij maar stenen gebruiken we nog steeds. Datzelfde geldt voor olie en gas. Ja, er zijn nieuwe bronnen van energie, maar dat wil niet zeggen dat er niet meer wordt geïnnoveerd in de oil & gas. Verre van zelfs!

Solar

Een groot deel van onze energieconsumptie kan worden gecompenseerd door zonnepanelen. Ze zijn al een tijdje op de markt, maar het installatietempo gaat nu hard omlaag. Nu de massa groeit, komt er ook meer vraag naar optimalisatie, verbeterd rendement, load balancing en (tijdelijke) opslag van energie.

Wind

Al sinds de middeleeuwen weten Nederlanders hoe we de wind kunnen gebruiken om droge voeten te houden. Tegenwoordig verwarmen we onze huizen met windenergie en laden we onze auto’s ermee op. Natuurlijk roept het ook weerstand op, maar niemand heeft gezegd dat windmolens niet meer verbeterd kunnen worden. Na ruim 6 eeuwen krijgen we door middel van smart technology om het optimum te vinden tussen meer rendement en minder overlast.

Renewable

Renewable energy is een prachtige markt waar meerdere Industrieën samensmelten. Hoe maken we van afval, met behulp van chemie en bio tech, bruikbare energiebronnen? Een fascinerende ontwikkeling met enorme potentie. Daar wil jij toch ook aan bijdragen?

Renewable-Energy-Smart-Industry